ĐẠI HỘI THÀNH LẬP ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LAI CHÂU

Chia sẻ nếu thấy bài hay

(VBF) -Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị văn hoá tỉnh Lai Châu, Đại hội thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Xuân Phùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Tỉnh Ủy viên, Thường trực HĐND Tỉnh; đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan của Tỉnh; về phía Liên đoàn luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Văn Thảo – Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đại diện Văn phòng Liên đoàn cùng các cơ quan báo chí của tỉnh Lai Châu đến đưa tin về Đại hội.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Tăng – Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 7 tháng 6 năm 2013 của UBND Tỉnh về việc cho phép thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu. Căn cứ Quyết định của UBND Tỉnh, Đại hội thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu đã được tiến hành một cách nghiêm túc theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư quy định và hướng dẫn của Liên đoàn. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ của Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ I và giai đoạn tiếp theo. Đại hội đã thông qua cơ cấu nhân sự và tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn. Các luật sư Nguyễn Chí Đại, Phạm Công Tuyến đã được bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư; Luật sư Nguyễn Chí Đại được Đại hội bầu làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư; Luật sư Trần Mạnh Hải được bầu vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư.

(Đ/c Lê Xuân Phùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Lai Châu)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Phùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan và cá nhân liên quan trong việc xúc tiến vận động thành lập Đoàn luật sư của Tỉnh, đặc biệt là đối với các luật sư từ các tỉnh, thành bạn tình nguyện lên Lai Châu tham gia thành lập Đoàn luật sư của Tỉnh. Đồng chí chúc mừng và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện thành lập Đoàn Luật sư Tỉnh, đồng thời đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ thảo luận phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức, hoạt động của Đoàn ngày càng vững mạnh, sáng suốt lựa chọn đại biểu luật sư đủ tiêu chuẩn bầu vào ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. Để Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu có thể duy trì và phát triển theo đúng tôn chỉ, mục đích, Đồng chí Lê Xuân Phùng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chủ nhiệm mới được bầu cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đề nghị chính quyền công nhận để sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong từng năm, từng thời điểm để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Đoàn, quyền hạn và trách nhiệm của luật sư trong hành nghề; hoàn thành xuất sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội. Đoàn luật sư cần tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức của địa phương, trước mắt tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật; từng bước triển khai công tác tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp của địa phương.

Luật sư Nguyễn Văn Thảo – Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam đã thay mặt cho Đảng Đoàn Liên đoàn, Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc chúc mừng sự thành công của Đại hội. Luật sư Nguyễn Văn Thảo khẳng định Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu thành lập được trong hoàn cảnh hết sức khó khăn do đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lai Châu, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu của Tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh với Liên đoàn luật sư Việt Nam, sự nhiệt tình, nỗ lực của các luật sư sáng lập viên. Việc thành lập Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu không chỉ có ý nghĩa là Đoàn luật sư cuối cùng trong cả nước được thành lập, góp phần hoàn chỉnh hệ thống tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư trong cả nước; mà từ đây Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh có địa chỉ tin cậy để giao nhiệm vụ cho Đoàn luật sư trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị – pháp lý của địa phương; các cơ quan tiến hành tố tụng có địa chỉ tin cậy để phối hợp nâng cao chất lượng bào chữa nói chung và tranh tụng tại phiên tòa; người dân tỉnh Lai Châu có địa chỉ tin cậy trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi nhờ luật sư; đồng thời các luật sư hoạt động tại địa bàn Tỉnh đã có tổ chức – mái nhà chung của mình. Luật sư Nguyễn Văn Thảo yêu cầu Đoàn luật sư tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ chính ngay sau khi thành lập: một là Đoàn luật sư cần làm tốt công tác tự quản, thực hiện trách nhiệm của thành viên Liên đoàn; hai là cần đẩy mạnh số lượng và chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư địa phương, đảm bảo tham gia vào các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân; ba là tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị – pháp lý của địa phương dưới sự chỉ đạo của Tỉnh Ủy, sự hướng dẫn của UBND Tỉnh, đặc biệt là tích cực và chủ động tham gia đóng góp cho các Dự án luật, các văn bản pháp quy của địa phương. Luật sư Nguyễn Văn Thảo cũng nêu ra một số việc mà Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu cần phải làm ngay sau khi được thành lập: xây dựng đoàn kết nội bộ, duy trì và phát triển Đoàn luật sư, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn luật sư nhằm gây tiếng vang, tạo uy tín đối với người dân, Đảng và chính quyền địa phương. Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu được thành lập vào thời điểm Liên đoàn luật sư và các Đoàn luật sư đang tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư và Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 2. Đối với Đoàn luật sư tỉnh Lai Châu, Luật sư Nguyễn Văn Thảo đề nghị Đoàn luật sư trong Quý 4 năm 2013 tổ chức Đại hội để đóng góp ý kiến vào Dự thảo 02 văn kiện quan trọng trình Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II và Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.