Cơ quan kiểm soát việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Việc kiểm soát các hoạt động thực hiện Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) trong pháp luật của nhiều nước được hiểu là việc Nhà nước chủ động hoặc theo yêu cầu của một cá nhân, tổ chức để thực hiện các hoạt động theo dõi, giám sát, đôn đốc, kiểm tra thậm chí là điều tra hoạt động của các cơ quan nhà nước khác trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân nói chung và quyền được bồi thường nói riêng.

 

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nước có mô hình cơ quan thanh tra nhân quyền (Ombudsman) và ở những nước đó, cơ quan này là cơ quan kiểm soát việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân nói chung cũng như quyền được bồi thường nói riêng.

 

Về tên gọi, ở đa số các nước thì cơ quan này có tên gọi là cơ quan thanh tra nhân quyền (Ombudsman). Trong khi đó, ở một số ít nước thì cơ quan này có tên gọi khác: tại Vương quốc Anh, cơ quan này có tên gọi là Ủy ban nhân quyền Nghị viện (The Parliamentary Commissioner Act 1967), tại Cộng hòa Serbia, cơ quan này có tên gọi là Cơ quan bảo hộ công dân (Law On The Protector Of Citizens 2005), tại Estonia, cơ quan này có tên gọi là Pháp quan trưởng ấn (Chancellor Of Justice Act 1999), tại Cộng hòa Albania, cơ quan này có tên gọi là Luật sư bảo vệ công dân (Law On The PeoPle Advocate1999)…

 

Về phương thức hình thành của cơ quan thanh tra nhân quyền (TTNQ), đại đa số các nước đều quy định cơ quan TTNQ do Quốc hội thành lập. Tùy theo tên gọi mà người đứng đầu là Trưởng cơ quan TTNQ hoặc Trưởng cơ quan bảo hộ công dân hoặc Trưởng pháp quan trưởng ấn hoặc Trưởng luật sư bảo vệ công dân… Riêng Luật về cơ quan TTNQ của Philippines thì quy định Trưởng cơ quan TTNQ do Tổng thống bổ nhiệm.

 

Về nhiệm kỳ của Trưởng cơ quan TTNQ, nhìn chung pháp luật của các nước quy định khá đa dạng về thời hạn nhiệm kỳ của Trưởng cơ quan TTNQ. Theo Luật về cơ quan TTNQ 2006 của Latvia (Ombudsman Law 2006) thì nhiệm kỳ là 05 năm kể từ ngày tuyên thệ nhậm chức. Luật về cơ quan TTNQ 1989 của Philippines (The Phillipines Republic Act 6770.1989. Ombudsman 1989) thì quy định nhiệm kỳ là 07 năm kể từ ngày tuyên thệ. Luật về cơ quan TTNQ 2009 của Vương quốc Thái Lan (Organic Act On Ombudsmen 2009) thì quy định nhiệm kỳ là 07 năm kể từ ngày được bổ nhiệm và Trưởng cơ quan TTNQ chỉ được đảm nhiệm chức vụ trong một nhiệm kỳ.

 

Về chế độ làm việc của cơ quan TTNQ, nhìn chung, pháp luật của các nước quy định chế độ làm việc của cơ quan TTNQ theo chế độ “thủ trưởng chế”, trong đó, Trưởng cơ quan TTNQ hoặc cấp phó được ủy quyền hoặc phân công có toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc chức năng của cơ quan TTNQ. Tuy nhiên, cũng có một số rất ít nước thì quy định chế độ làm việc tập thể của cơ quan TTNQ, theo đó, việc ra các quyết định phải thông qua cuộc họp của Hội đồng TTNQ. Luật về cơ quan TTNQ 1982 của Cộng hòa Áo (Ombudsman Act 1982) quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Ombudsman sẽ được quyết định bởi Nghị quyết của Hội đồng, cụ thể là đối với các vấn đề sau đây: (1) các khuyến nghị, yêu cầu về thời hạn và các gợi ý về các giải pháp kiểm soát có tính chất giám sát theo quy định của Hiến pháp liên bang; (2) các báo cáo Hội đồng nhà nước – Quốc hội Áo – theo quy định của Hiến pháp liên bang; (3) các yêu cầu gửi tới Tòa án Hiến pháp theo quy định của Hiến pháp liên bang; (4) các bản ý kiến trong quá trình xem xét lại dự thảo Luật và văn bản hướng dẫn; (5) các gợi ý về việc sửa đổi hoặc thông qua các Luật; (6) việc phê chuẩn và miễn nhiệm các thành viên của các Ủy ban trực thuộc cơ quan TTNQ cũng như đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên khác và các thành viên thay thế của Hội đồng tư vấn nhân quyền trực thuộc cơ quan TTNQ; (7) xác định các nội dung kiểm tra chung và (8) việc thông qua các Nghị quyết về các gợi ý đưa ra bởi Hội đồng tư vấn nhân quyền đối với các nội dung bảo đảm sự đồng đều trong hoạt động và tiêu chuẩn kiểm tra.

 

Về phạm vi thẩm quyền, nhìn chung pháp luật của các nước quy định phạm vi thẩm quyền của cơ quan TTNQ là rất rộng. Tuy nhiên, về cơ bản thì có thể phân loại pháp luật của các nước thành 03 nhóm chính: ở nhóm thứ nhất, pháp luật chỉ quy định cơ quan TTNQ có quyền “can thiệp” vào hoạt động của các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, các quyền tự do cơ bản nhất và quyền công dân; ở nhóm thứ hai, ngoài việc “can thiệp” vào hoạt động của các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, các quyền tự do cơ bản nhất và quyền công dân thì pháp luật còn quy định cơ quan TTNQ có quyền tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền khác để bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật không xâm phạm quyền con người, các quyền tự do cơ bản nhất và quyền công dân cũng như bảo đảm phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà quốc gia đó là thành viên; ở nhóm thứ ba, ngoài việc “can thiệp” vào hoạt động của các cơ quan nhà nước khác để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, các quyền tự do cơ bản nhất và quyền công dân thì pháp luật còn quy định cơ quan TTNQ có quyền kiến nghị các phương thức để bảo đảm nguyên tắc “quản trị Nhà nước hiệu quả”, theo đó, thông qua quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan TTNQ phát hiện ra những thiếu sót trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước khác để từ đó kiến nghị biện pháp khắc phục, hoàn thiện.

 

Về hạn chế đối tượng tác động, pháp luật của các nước đều quy định các hạn chế về đối tượng tác động của cơ quan TTNQ, trong đó, đối tượng mà cơ quan TTNQ không được quyền tác động, can thiệp thường là các cá nhân có thẩm quyền là như Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án tối cao. Đối với cơ quan nhà nước thì đại đa số pháp luật các nước đều quy định cơ quan TTNQ không được can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án. Chỉ một số rất ít nước pháp luật cho phép can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án nhưng cũng chỉ giới hạn trong trường hợp mà hoạt động xét xử của Tòa án không bảo đảm về thời hạn theo quy định của pháp luật.

 

Về cách thức “can thiệp” và các biện pháp bảo đảm cho sự “can thiệp”, pháp luật về cơ quan TTNQ của các nước đều quy định cách thức can thiệp là “kiến nghị” mà không trực tiếp làm “thay đổi” hoặc “làm thay” hoạt động của các cơ quan nhà nước bị “can thiệp”. Các cơ quan nhà nước bị “can thiệp” có nghĩa vụ phải tiếp nhận, nghiên cứu các “kiến nghị” của cơ quan TTNQ và phải có trả lời hoặc giải trình chính đáng trong thời hạn luật định. Nếu không trả lời hoặc không giải trình trong thời hạn luật định thì cơ quan TTNQ sẽ thông báo hoặc báo cáo lên cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền cao hơn như cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan bị can thiệp hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội hoặc Tổng thống. Đối với cá nhân người thi hành công vụ tại các cơ quan nhà nước bị “can thiệp”, trong quá trình xem xét, kiến nghị thì cơ quan TTNQ cũng có quyền đưa ra các kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân người đó, trong đó, tập trung vào 02 dạng trách nhiệm là xử lý kỷ luật hoặc xử lý trách nhiệm hình sự.

115 Comments

 1. I do some voluntary work lamictal starter kit blue directions We have been in the EU for 40 years and in all that time we have been trying to reform it from within with a singular lack of success. Tony Blair gave up our rebate for reform of the Common Agricultural Policy, yet it remains unreformed. The definition of madness is doing the same thing and expecting to achieve different results. We are one voice against 27 at the current count. As more net beneficiary nations – sorry, member states – join, the odds will only worsen. It is time for a radical solution; cite Article 50 of the Lisbon Treaty and force the EU to negotiate with us as is laid down therein.

 2. I’m at Liverpool University new stiff nights platinum 300k review Election officials said a partial count gave Aliyev nearly 85 percent of the vote with almost 80 percent of ballots counted in country he has dominated since he succeeded his long-ruling father Heydar a decade ago, presiding over an oil-fuelled economic boom but tolerating little dissent.

 3. I live here lamisil cream terbinafine skin The latest HHS report said 2.9 million uninsured Americanswould gain private coverage next year through employers, theindividual market and the new marketplaces. The CongressionalBudget Office has forecast 7 million enrollees for themarketplaces alone, but that number includes people whocurrently have insurance and may switch to the new exchanges.

 4. What qualifications have you got? 310 nutrition reviews With Arsenal getting increasingly frustrated, Koscielny was then given a second booking in the 67th for a foul on Andreas Weimann, reducing the hosts to 10 men. The Gunners still pressed for an equalizer, with Brad Guzan blocking a close-range shot from Rosicky and substitute Santi Cazorla’s shot palmed onto the bar by the Villa goalkeeper.

 5. Whereabouts in are you from? buy cardura The new Miss America made history on Sunday night when she became the first contestant of Indian heritage to win the highly sought after crown, but of course, this being the Miss America pageant, her success was not without controversy!

 6. I’ll put her on thuoc hydrochlorothiazide 25 mg Repealing AUMF is too drastic, premature, and wrongheaded. The looming threat to Americans, which could include a weapon of mass destruction such as a nuclear device, militates against scuttling laws that protect us. The expanding Islamist movements in Africa and the Middle East argue against our declaring victory after our leave-taking from Iraq and Afghanistan and legally disarming ourselves against future terrorist assaults.

 7. I wanted to live abroad methylprednisolone interactions ibuprofen “They use land, government finance, direct subsidies, whichare all major causes of overcapacity,” said Jiang. “If localgovernment income doesn’t keep rising, these subsidies to localsteel firms can’t keep rising either and in the end they will beforced to restructure, whether the system is reformed or not.”

 8. Looking for a job en uygun cialis 5 mg fiyatlar “My brief relapse, which I quickly and voluntarily addressed, has nothing to do with the company’s current state of affairs, as I have not been involved in day to day management of the company for the last 17 months,” Roshan tells Confidenti@l. “I don’t think anyone can say I was derelict in my duties.”

 9. Incorrect PIN cymbalta torrinomedica GSK has run into problems despite conducting up to 20internal audits in China each year, resulting in the sacking ofdozens of staff for misconduct. In 2012, GSK dismissed 312 stafffor policy violations worldwide, according to its annualCorporate Responsibility report, of which 56 were in China.

 10. Can I call you back? phenergan buy online uk “Although shortfalls in force protection were identified, the inquiry officer was not able to prove or disprove whether these arrangements directly or indirectly gave Hek Matullah the opportunity to attack Australian soldiers,” Air Marshal Binskin said.

 11. I’m a partner in allegra stratton
  He isn’t the first big name to be linked to the common blood sugar disease. Sherri Shepherd, Biz Markie, Paula Deen and Drew Carey are among the notable celebrities who have revealed their battles with Type 2 diabetes.

 12. What’s the exchange rate for euros? follicore side effects
  Lavin may have been trying to take some pressure off his team when he told all assembled in the Johnnies’ home arena and watching on their televisions and computers that “obviously, we don’t have a single player that has ever been to an NCAA Tournament, but we have set very high goals and aspirations for ourselves.”

 13. I like it a lot diflucan yeast infection reviews The pact is facing other pressures as well. On Sunday, PAN and PRD leaders demanded Pena Nieto’s government investigate allegations that his Institutional Revolutionary Party (PRI) illegally used public funds to finance campaigns for local elections in early July.

 14. About a year buy imodium capsules MYO MYINT: My name is Myo Myint. I am former soldier. One day in 1988, there is a demonstration in front of the military base. And one of my friends asked me: Hey, you are former soldier, you should go out on the stage and talk to the soldier. So I climb up on the stage. At first, I was very afraid. The commander order all of the soldiers: Be ready, load. But I started to talk the soldiers: I am soldier like you. We should not fight each other. We are brother.

 15. I’m a member of a gym zyprexa sales Pettitte (9-9) allowed one run and four hits in winning his second straight start. His only serious mistake was J.P. Arencibia’s homer leading off the fifth inning and he got help in the fifth when Alex Rodriguez started a 5-5-3 double play with the bases loaded.

 16. What are the hours of work? clindamycin harga “The Affordable Care Act is moving forward. That funding isalready in place. You can’t shut it down,” Obama resolutelyinformed his Republican opponents in a televised statement atthe White House on Monday.

 17. We need someone with qualifications buy lisinopril 10 mg John Coates, a Harvard Law School professor who followscorporate governance, said Vanguard’s votes are in line with anew consensus among institutional investors that voting againstdirectors puts more pressure on companies than does voting forspecific shareholder proposals.

 18. Will I have to work on Saturdays? topamax high blood pressure side effects The state raised taxes on annual incomes of more than$250,000 through a ballot proposition passed in November, andalso increased its sales tax. California brought in $43.58billion in the second quarter, which accounts for nearly 17percent of the total for all 50 states.

 19. I don’t know what I want to do after university bella at home teeth whitening free trial I am not as happy with the decision because this has taken so long. Agreed, they set up a fast-track court, but this took really long. And secondly, the juvenile has just got three years. Which is not right. And I don’t think he can be reformed in jail as there are so many repeat offenders. So we want that the law should be the same for all rapists and not spare them just because they are juvenile

 20. I’m on work experience populum coupon Albright, who served from 1997 to 2001, made note that she is the last of the three female secretary of States — following Condoleezza Rice and Hillary Rodham Clinton — to join the social media revolution. Perhaps needing no introduction to many worldwide, Albright chose only her first name as her handle: @madeleine.

 21. Incorrect PIN abilify 5 mg precio A member of the Denver Broncos cheerleaders performs during a break in the action against the Jacksonville Jaguars at Sports Authority Field at Mile High on October 13, 2013 in Denver, Colorado. The Broncos defeated the Jaguars 35-19.

 22. I’ll call back later can you get benadryl in the uk Arnaud Reze, 36, owns a home in Nantes, France, has piled up money in savings accounts and stocks, and has a government job that guarantees 75 percent of his pay in retirement. But he fears the pension guarantee won’t be kept. So he’s stopped buying coffee at cafes and cut back on lunches with colleagues and saved in numerous other ways. “Little stupid things that I would buy left and right … I don’t buy anymore,” he says.

 23. Special Delivery buy cheap levofloxacin The finance minister’s vow to contain the deficit means there will be little room ahead of a tough election to spur growth, which has slumped from a double-digit pace in early 2010 to below 5.0 percent, its lowest in a decade.

 24. Do you know what extension he’s on? how many mg of nexium can you take a day Hun Sen said Wednesday that he would support establishing such a body if the state National Election Committee approved it. The government-appointed body, criticized for failing to address registration problems before the election, has not appeared inclined to endorse such an action.

 25. A pension scheme levonorgestrel 1.5 cvs Rodriguez, for instance, could decide that he is not healthy enough to stay on the field, or he could figure out that even if he gets his suspension reduced by several games, it might not be worth the cost in attorneys’ fees and crisis managers, not to mention the risk that damning evidence could leak to the public.

 26. A company car ventolin fiyat Bronx: How dare you, Quwana Barcene, compare your nephew Shaaliver Douse to Trayvon Martin, who wasn’t doing anything wrong? Your nephew was a young thug and punk who, at the tender age of 14, already had a rap sheet for gun possession and attempted murder. He was actively pursuing someone, with guns blazing and bullets flying, and he refused to drop his weapon when confronted by police. This ain’t no choir boy. Maybe if you and his parents had done a better job of raising him, he’d be in school learning something useful.

 27. In a meeting do kiedy duphaston w ciy forum Sept 24 (Reuters) – Applied Materials Inc will buyrival Tokyo Electron Ltd in an all-stock deal valued atmore than $9 billion, combining the No.1 and No.3 makers ofchip-making gear as demand for their products slows and it getstougher to turn a profit.

 28. We work together how much does viagra cost in nigeria The researchers examined the embedded tooth using a medical X-ray CT scanner at Lawrence Memorial Hospital in Lawrence, Kan. To identify the species from which it came, they analyzed the fang’s distinctive serrations under a microscope. “We were able to conclusively identify the tooth as coming from a Tyrannosaurus rex and no other dinosaur,” said Mr. DePalma.

 29. No, I’m not particularly sporty lansoprazole buy online uk
  News of Riggio’s change of heart came as the company reported a 10 percent decline in sales at its bookstores and bn.com website for the latest quarter, hurt by a drop in sales of Nook e-readers and tablets at its stores and the absence of a mega-bestseller like the “Fifty Shades of Grey” trilogy that boosted business last year.

 30. How much will it cost to send this letter to ? lek imodium instant cena “If my family or myself get sick … we won’t just go to the hospital. Everything will take forever — from registration to waiting for a bed, to getting seen by a doctor to queuing for surgery,” he said.

 31. Do you play any instruments? voltaren acti forte 20 tabletek
  “If you’re in a room with her she’ll pick the most powerful person and she’ll become best friends with her,” Chong said. “She was that fat chick that was a cheerleader or the wannabe cheerleader in school that was the student council president, that was best friends with the principal,” she said. “She was the fat chick in school that did everything and everyone loved her.”

 32. US dollars levitra vs cialis review
  Zdor “TZ” Blanc, 13, a student at Elm Grove Middle School, shot himself nine days before Katlin Loux died, officials said. Parkway High student Haley Cox, 15, committed suicide May 20, 2011, after receiving more than 150 cruel text messages. It was later determined that the messages came from one student.

 33. I want to report a fucidin cream for acne rosacea The exit of Ms Bostock dragged shares in Asos down by 67p to 4413p yesterday. But Mr Robertson said that Asos “continues to fire on all cylinders”. Indeed, global retail sales at Asos rocketed by 45 per cent to £193.6m in the quarter to the end of May.

 34. The National Gallery can u take creatine on accutane “The Awesomes” is built around Doctor Awesome, voiced by Meyer. He’s the new team-leader-by-default, even though he’s pretty inexperienced in management. Now he has to assemble a new Awesomes team from a pool that includes aspiring superheroes with unusual and sometimes seemingly lesser powers.

 35. A few months nizoral creme bijsluiter Opening day starter Matt Harrison made only two starts in April before two surgeries on a herniated disk in his lower back. Nick Tepesch, another rookie, went on the DL just before the All-Star break with elbow soreness. Colby Lewis and Neftali Feliz are both still rehabbing from right elbow surgery last year.

 36. Could you ask him to call me? erektionsprobleme ursachen alkohol “The last time this sort of thing happened, the practicaleffect on markets wasn’t significant. But this time, I don’tknow what the impact could be,” said John Carey, portfoliomanager at Pioneer Investment Management in Boston, which hasabout $200 billion in assets under management.

 37. Recorded Delivery coversyl 5 mg/1.25 mg fiyat The interior ministry said on Saturday 57 policemen had been killed since Wednesday and 563 others wounded. “No policeman was killed or wounded during our protests,” Badr said, referring to the anti-Brotherhood unrest he helped foment earlier this year.

 38. Accountant supermarket manager terbinafine spray harga Hugh Jackman put his insane abs on display while taking a dip in the crystal clear waters of Barcelona. The 44-year-old “X-Men” star was in the Spanish city vacationing with his family on June 20, 2012.

 39. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? flagyl pills online One key to success may be in Verlander's mindset and comportment. He is intense, for sure, but also does not put himself under undue stress. He recognizes the scale of the situation, but also the fact that there is only so much he can control — what he does on the mound.

 40. A staff restaurant diltiazem er generic At his desk piled high with papers, Fashola resents thenotion he has neglected the poor. He points to projects likemassive mains water provision, which will when finished provide10-20 litres a day to Lagosians, even if the city swells to 35million, he says.

 41. Could I have , please? dr reddy omeprazole 40 mg Compatriot Jason Smyth, the partially-sighted athlete who is the fastest Paralympian on earth, will aiming to match McKillop’s two golds after qualifying for the T13 100m final, after settting a new championship record of 10.72 seconds over the distance in Wednesday morning’s semi-final.

 42. I’d like , please apo-clindamycin 300 mg capsule He used his knowledge of individual representatives and senators in order to convince them to vote his way. And he lobbied them hard. He would spend hours a day, in person and on the phone, lining up his congressional troops in order to pass his ambitious legislative agenda.

 43. I’d like to cancel a cheque le tadalafil est il efficace Moreover, the tech and telecoms giant is also in finalstages of talks to buy a majority stake in U.S. wireless devicedistributor Brightstar Corp in a deal estimated to be worthslightly more than 100 billion yen, according to a Nikkeireport.

 44. Will I get travelling expenses? cheap online pharmacy viagra viagra The Democrats who control the committee needed to change the rules at the last minute in order to get the resolution through. Though it passed by a vote of 10 to 7 with one member of the committee voting present, there were almost as many members of the president’s party opposed to the measure as there were Republicans supporting it. That’s hardly a victory for the White House.

 45. Could I make an appointment to see ? buy claritin d 12 hour online And her research was rigorous, as is proved in the letters that detail the writing of Voltaire in Love (1957). Nancy was grappling with a vast correspondence then being edited by Theodore Besterman, who was writing his own giant book about Voltaire. She wrote some tentative advice to him, that also comprises a précis of her own method: “Remember the old boy himself [Voltaire] said: ‘If you want to bore the public tell it everything’… I’m only thinking of the book as a work of art – it’s awfully important to keep your eye on the whole wood and not describe minutely every tree.”

 46. perfect design thanks stanabol x tm review The oil major is now pushing boundaries as it seeks to moveinto more hostile waters and to squeeze more from maturingfields, targeting 60 percent recovery compared with the typicalrate of 30 to 35 percent.

 47. In tens, please (ten pound notes) permethrin cream for dogs Trafigura and Mubadala will also pay holders of special MMXunit shares a royalty for iron ore shipped after theport makes a profit. The unit shares, which do not conveyownership in the company, were given to holders of Batista’s LLXwhen it sold the port project to MMX in 2010.

 48. I like watching football aciclovir mylan 200 mg Graham said every investor who owns international equitiesshould look at boosting exposure to frontier markets, especiallysince aging emerging market stars like China, India and Brazilhave become more correlated to developed nations, nullifyingtheir appeal as high-growth performers.

 49. US dollars orlistat shop online The faltering health of South Africa’s first black president, a figure admired globally as a symbol of struggle against injustice and racism, has reinforced a realization that the father of post-apartheid South Africa will not be around for ever.

 50. What company are you calling from? buy ofloxacin eye drops online “If you have to count the number of birdies that was made in this Presidents Cup compared to other ones, I feel this one had a lot more birdies in it,” said South African Ernie Els, a veteran of eight Cups. “The level of play was outstanding.”

 51. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? fuso orario cipro sud U.S. properties foreclosed in thethird quarter of 2013 were in the foreclosure process an average of 551 days,up 5 percent from 526 days in the second quarter and up 44 percent from 382days in the third quarter of 2012.  NewYork and New Jersey continued to have the most protracted timelines, 1,037 daysand 1,014 days respectively. Florida (929 days), Illinois (828 days) andConnecticut (693 days) also substantially exceeded the national average.  The shortest time to foreclose was in Maine,160 days, followed by Texas, Alabama, and Virginia, all with averages under 190days.

 52. I really like swimming januvia 100 cena In Third Point’s October 2 letter, Loeb said he was seekingto replace Sotheby’s current CEO and chairman once he gains aboard seat. The activist investor likened the 269-year-oldauction house to “an old master painting in desperate need ofrestoration.”

 53. What part of do you come from? esomeprazole iv equivalent But Manning picked it up and when Brandon Jacobs scored on a 1-yard run late in the third quarter, the Giants were down 27-21. This has always been Manning’s time. He could play horribly for three quarters and then light it up in the fourth.

 54. I’m not working at the moment 20 mg accutane The release of documents to the SEC would mark the second breakthrough in the accounting spat. In May, China agreed to turn over documents to the U.S. audit regulator, the PCAOB, under certain circumstances, though no papers have actually been transferred.

 55. I like it a lot maximus flurbiprofen 100 mg nedir “You’ve got a pretty decent setup in Europe,” said ChrisKonstantinos, director of international portfolio management atRiverFront Investment Group, which oversees $3.8 billion. Hesaid earnings could soon bottom for European companies, whichwould be bullish for the region’s stocks.

 56. I’d like to change some money dulhan suhagrat “I told them I don’t want you to forgive me. That puts the burden on you. I want it all on me. I apologized,” he said. “They could tell it was from the heart. They know I’m not that kind of person. It feels good to have the support of the guys.”

 57. I’m training to be an engineer ciproflox500 Faced with losing large areas of Syria to mainly Sunni rebelfighters, Assad has adjusted tactics in the last few months topreserve his mostly Alawite Praetorian guard units — theRepublican Guards, the Fourth Division and the Special Forces –and started relying on Hezbollah, especially to capture thecentral region of Homs, the sources said

 58. I’d like to apply for this job tizanidine dosage for tmj “We just jumped in with both feet,” said Pashak, who started out as a bar owner in his native Calgary and wound up in Detroit, a city he had admired since childhood for its Motown music. “America needs jobs, which is a good reason to start making stuff here again.”

 59. I wanted to live abroad zofran zydis lingual How come in any western supported third world elections, if the opposition wins, the elections were free and fair. But if the incumbent regime wins, the elections were full of irregularities. Case in point: Zimbabwe. AU and SADC say elections were free and fair not withstanding some glitches. But most western media quotes a western sponsored local group which the opposition is riding its cocktails. This group immediately condemned the election process esp the voters’ roll and mdc bought that.

 60. Have you got any qualifications? lasix 60 mg The Financial Conduct Authority (FCA) will assume control of regulating the payday lending sector from the Office for Fair Trading (OFT) in April 2014. The FCA has published details of the framework it intends to use in overseeing the industry amid a consultation period on the rules changes.

 61. I’m interested in this position lisinopril for sale FIG previously noted that irregularities included that “many judges had the same scores and same percentages” and “arbitrary and unjustified bonus were given to participants and that examination was not done anonymously.”

 62. What’s the current interest rate for personal loans? topical lidocaine boots Obama offered his own testament while in Senegal Thursday. “He’s my personal hero,” Obama said. “But I’m not unique in that sense…He’s a hero for the world.” Obama added: “His legacy is one that will linger on throughout the ages.”

 63. Is there ? que es ciprofloxacina en espaol Francis’ latest remarks seemed clearly directed at those internal critics; he said flatly that “I have never been a right-winger” and noted he has been “reprimanded” for his new direction. A major challenge is that those conservative bishops will continue to have influence if they are not replaced or sidelined, or if the 76-year-old pope has a relatively short reign.

 64. What do you do? ivermectin suomi The parents also say Amanda had $4 million in the bank, but she is quickly blowing through her bank account. She withdrew $100,000 on June 4 and another $100,000 on July 2 and they have no idea where the money went.

 65. I’d like a phonecard, please himcolin gel use hindi “This is not an issue that can’t be addressed. It is going to be bad, but we can do something about this,” said Mr. Pershing, who is deputy assistant secretary for climate change policy and technology at the Department of Energy. “It will cost us tens of billions of dollars to fix the problems, or at least address them, but if we don’t, it will cost us hundreds of billions in damage.”

 66. Get a job moment ibuprofene ciclo Tedros Adhanom said that the African Union would request thetrial be deferred under article 16 of the court’s Rome Statutethat allows a delay of a year subject to renewal and wouldrequest a postponement if that demand was not agreed.

 67. Photography diclofenaco crema efectos secundarios Now the arms aid offered may amount to “too little, too late.” While the administration engaged in wishful thinking about brokering an illusory political settlement, Russia and Iran showered the Assad regime with unstinting arms supplies and economic aid. Iran also deployed Revolutionary Guards as advisers and ordered thousands of Hezbollah militiamen from Lebanon to join the fighting.

 68. How much notice do you have to give? naproxen orifarm 500 Technical glitches and questionable decisions at Nasdaqduring the Facebook market debut led to losses by market makersand Nasdaq paid $10 million to the U.S. Securities and ExchangeCommission to settle charges related to the errors. It alsovoluntarily set up a $62 million fund to compensate firms harmedby the problems. The issues during the Facebook IPO have playedinto Twitter’s thinking, according to The Street.

 69. I’ve lost my bank card vialis aro mujer The report, originally scheduled for release on Friday, also found that jobless rates rose from the previous month in 28 states and were unchanged in 11 states and the District of Columbia. That was a near reversal from May, when unemployment fell in 25 states and rose in 17.

 70. Pleased to meet you pastillas metoprolol para que son The league has realigned itself from six divisions into four the Pacific, Central, Metropolitan and Atlantic with 14 teams in the Western Conference between the Pacific and Central and 16 in the East between the Metropolitan and Atlantic. The motive was to move certain franchises into more geographically appropriate divisions, led by the shifts of the Detroit Red Wings and Columbus Blue Jackets to the East.

 71. I can’t get a dialling tone medroxyprogesterone para que sirve Yet disrupting its most aggressive enemy, in an oil-richstate that is awash with arms and sits on Europe’s doorstep, mayhave been more the priority in the Libya raid than putting ontrial a little known suspect in the 1998 bombings of the U.S.embassies in Kenya and Tanzania that killed 224 people.

 72. Have you got a current driving licence? apakah cataflam aman untuk ibu menyusui According to Dr Trojahn Kølle, “These promising results add significantly to the prospect of stem cell use in clinical settings and show that ASC graft enrichment could render lipofilling a reliable procedure, since the resorption rate, quality of tissue, and safety can be predicted.”

 73. Will I have to work shifts? mirtazapine philippines According to footage from the Dec. 3 taping of ‘Chelsea Lately,’ Handler hits Angelina Jolie with a verbal smackdown. ‘She’s a homewrecker. She is … She can rescue as many babies from as many countries as she wants to,’ Handler was quoted saying. In her own defense, Handler remarked that she’s been ‘making fun of Angelina Jolie since she made out with her brother,’ back in 2000.

 74. I work for a publishers orlistat ahumada precio Government forces, along with US special units, began what they called the final assault to weed out the dozen or so al-Shabaab terrorists just after dawn. Almost immediately they were able to report the liberation of a number of people who had remained hiding in the complex since Saturday. As they faced up to the terrorists their task was made more difficult by their use of hostages as human shields. Nonetheless they were able to kill two of the captors, and free a number of hostages.

 75. Pleased to meet you ivermectina onde comprar em vitoria es “I honestly don’t care what anyone says or thinks about us,” Wilkerson said of those who might have doubted the Jets. “I know what this organization is about. I know what my teammates are gonna bring day in and day out and on Sundays and we just believe in each other. We’re not worried about what outsiders have to say.”

 76. Can I call you back? tri buffered aspirin precio Investors are concerned about growth prospects in theworld’s second-largest economy after primary short-term moneyrates rose on concerns the People’s Bank of China was tighteningcash supply to ward off risk of credit bubbles and inflation.

 77. What’s the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? viagra generico ultrafarma “The government sees a lot of room for consolidation and thereal motive here is to improve the overall standards of infantmilk formula products,” said Sandy Chen, a Shanghai-based senioranalyst for food and agribusiness at Rabobank.

 78. Do you play any instruments? ipratropium-albuterol generic cost San Diego Padres shortstop Everth Cabrera, meanwhile, pinned the blame for his suspension directly on Nunez. “I didn’t search for this. This was something that was presented to me. In 2011, (my) ex-agent Juan Nunez is the one who started telling me about this substance,” Cabrera said during a press conference held after he was suspended. The San Diego shortstop fired ACES in the fall of 2012 and switched to Scott Boras.

 79. We went to university together switching from metoprolol tartrate to succinate The white, a blend of Sauvignon Blanc and Gewürztraminer, is sweet without being sickening, with aromas of pear and lychee — a wine Anastasia Steele might sip. The red (a Petite Syrah and Syrah blend) offers a full-bodied oaky taste with some seriously seductive tannins. Both come from California’s North Coast. For $17.99, you can cozy up with a bottle of either.

 80. Who would I report to? ivermectina ucraina The White House’s warnings are becoming increasingly hysterical – the latest doom-laden prediction is that a US default will trigger a global financial crisis as bad as 2008, or even worse. It is using shock tactics to try to force a reaction from an audience of seemingly deaf ears.

 81. Insert your card finasterid kaufen The US is one of the trendsetters in the testing and use of driverless cars, with public testing already commonplace in several states. Google has been instrumental in development of the technology, with a fleet of converted Toyota Prius hybrids already deployed. Company co-founder Sergey Brin also believes that they will be commercially available before the end of the decade.

 82. Could I take your name and number, please? pristiq 100mg goodrx A U.S. Department of Energy report has shown Argentina holdsmore natural gas trapped in shale rock than all of Europe – abounty estimated at 774 trillion cubic feet, the bulk of itlocated in Vaca Muerta.

 83. US dollars baba ramdev karela juice Melissa Nelson, 33, didn’t either. Then she was fired from her job in Fort Dodge, Iowa, as a dental assistant, after 10 years, simply because her boss found her irresistibly attractive – and a threat to his marriage.

 84. Do you know the number for ? levothyroxine images Chum Mey, 83 and a former mechanic, is one of just three people alive who survived being incarcerated in S-21. He was a prosecution witness at Duch’s trial, but is now disillusioned with the snail-like pace of the tribunal, as well the estimated £100 million spent so far on holding the trials.

 85. Where are you from? trileptal rash images
  “Great, long live Jiangmen leaders. Germany has also decided to give up nuclear power,” a Jiangmen resident said in a post on the Jiangmen government’s page on the popular social networking site Weibo, under registered name of ‘YOoUuNnGg’, in reaction to its decision to scrap the uranium processing project.

Leave a Reply

Your email address will not be published.