Các vấn đề tài chính của công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn. Vốn của công ty do các thành viên góp vào khi thành lập công ty tạo thành vốn điều lệ của công ty.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.