Những bất cập của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Những quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 còn bất cập, chưa đồng bộ với các luật khác có liên quan hoặc quy định chưa rõ ràng khó áp dụng trong thực tiễn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.