Năm 2019: Dự kiến thông qua 15 Luật

Ảnh minh họa (Nguồn: hocluat.vn)

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Quốc hội vừa công bố Nghị quyết 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Theo đó, trong năm 2019 sẽ thông qua 15 Luật sau đây:

1. Luật Hành chính công;

2. Luật Kiến trúc;

3. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

4. Luật Quản lý thuế (sửa đổi);

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

7. Bộ luật Lao động (sửa đổi);

8. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi);

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;

10. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp;

11. Luật Chứng khoán (sửa đổi);

12. Luật Lực lượng dự bị động viên;

13. Luật Thư viện;

14. Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi);

15. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đồng thời, cũng sẽ cho ý kiến các Luật sau đây:.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

– Luật Thanh niên (sửa đổi).

 

Nguồn: Thư viện pháp luật

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.