Hòa giải bên cạnh Tòa án

10/06/2018 Phạm Quốc Hội 0

Trong cuốn tự truyện của mình, Mahatma Gandhi mô tả sự mãn nguyện và vui sướng từ việc giúp người khác giải quyết mâu thuẫn: Hai bên đều hài lòng với kết quả… Niềm vui sướng […]