Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền thuế mà người có thu nhập trích từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách Nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất để các doanh nghiệp kê khai loại thuế này cho người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý

Tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định trách nhiệm khai và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không thuộc về tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo điểm a.2 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, việc khai thuế theo tháng hoặc quý chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Cụ thể như sau:

– Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn 50 triệu đồng thì kê khai theo quý.

Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý

Theo quy định tại điểm b.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì hồ sơ khai thuế theo tháng và quý đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCNban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau về nơi nộp hồ sơ khai thuế:

– Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân: Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh.

– Nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính: Nếu tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện.

– Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính: Nếu tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; Cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; Cơ quan cấp tỉnh; Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.

Thời hạn nộp thuế, hồ sơ khai thuế

Điểm d, đ khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.