Sắp tăng mức đóng BHXH của người sử dụng lao động?

muc-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Tham gia BHXH là trách nhiệm của bất cứ người sử dụng lao động nào. Hiện nay, tổng mức đóng BHXH của người sử dụng lao động là 21,5%. Liệu những năm tới, mức đóng này có thay đổi?

Tăng mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Dự thảo Nghị định quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dự kiến mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động sẽ tăng lên 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thay vì 0,5% như hiện nay, ngoại trừ 04 trường hợp:

– Đóng 0,5% với người sử dụng lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Đóng 0,5% với người sử dụng lao động đáp ứng đủ 05 điều kiện:

+ Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác và đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

+ Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

+ Giảm 50% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoặc giảm 75% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

+ Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh bằng ít nhất 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động;

+ Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

– Đóng 0,3% với người sử dụng lao động đáp ứng đủ 05 điều kiện:

+ Báo cáo định kỳ tai nạn lao động và an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng trung thực, chính xác, đầy đủ mẫu biểu, đúng nội dung và thời gian theo quy định;

+ Không có vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh mức đóng;

+ Giảm 75% tần suất tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh so với tần suất tai nạn lao động trung bình 03 năm liền kề tính từ năm trước năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Hoặc không để xảy ra tai nạn lao động (cả trường hợp bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở) tính từ 03 năm liền kề năm đề xuất điều chỉnh đối với doanh nghiệp còn lại;

+ Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động bình quân trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề xuất điều chỉnh bằng ít nhất 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động;

+ Đạt được chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

– Đóng 1% với người sử dụng lao động bị phát hiện khai báo gian dối, làm giả hồ sơ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu dự thảo này được thông qua thì tổng mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động tăng lên 21,7%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.