Đương sự được quyền thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận tại phiên họp

thỏa thuận

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Ngày kết thúc thời hạn (ngày cuối cùng) để ông Nguyễn Văn T gửi văn bản nêu ý kiến không đồng ý trả tiền là ngày 11/2/2019 nên Tòa án nhân dân huyện X không được ban hành Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự là trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được. Việc hòa giải được thực hiện theo các nguyên tắc của Bộ luật tố tụng dân sự.

Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Như vậy, theo nội dung Điều luật 212 Bộ luật Tố tụng dân sự không quy định hết thời hạn 07 ngày làm việc mà chỉ quy định 07 kể từ này lập biên bản hòa giải thành không có đương sự nào thay đổi ý kiến thì Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Ngày 01/02/2019, Tòa án nhân dân huyện X lập biên bản hòa giải thành, ghi nhận sự thỏa thuận giữa bà Trần Thị L và ông Nguyễn Văn T, bà Lê Thị D với nội dung: ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị D đồng ý trả cho bà Trần Thị L số tiền vay còn nợ là 150.000.000đ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Bộ luật Dân sự thì thời hạn được tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó theo đó ngày bắt đầu tính thời hạn 07 ngày là từ ngày 02/02/2019. Nhưng từ ngày 02/02/2019 đến ngày 10/02/2019 là ngày nghỉ lễ Tết thì theo khoản 5 Điều 148 Bộ luật dân sự quy định khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. Như vậy, ngày kết thúc thời hạn (ngày cuối cùng) để ông Nguyễn Văn T gửi văn bản nêu ý kiến không đồng ý trả tiền là ngày 11/2/2019 nên đúng ngày 11/2/2019 ông Nguyễn Văn T đến Tòa án gửi văn bản nêu ý kiến về việc ông không đồng ý trả tiền cho bà L theo thỏa thuận ngày 01/02/2019 thì Tòa án nhân dân huyện X không được ban hành Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự.

Nguồn: Tạp chí Kiểm sát 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.