Người chưa thành niên có đứng tên sổ đỏ được không?

Chào luật sư, tôi định tặng cho cháu nội một căn nhà gắn liền với đất, nhưng hiện cháu mới 14 tuổi. Vậy, lúc này cháu tôi có được nhận nhà đất và được đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất không?
Vấn đề bạn hỏi, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng trả lời như sau:
Ông hoàn toàn có quyền tặng cho cháu nội tài sản là nhà và quyền sử dụng đất, đó là một giao dịch dân sự thông thường. Tuy nhiên, do cháu ông mới 14 tuổi nên các giao dịch dân sự của người chưa thành niên có một số điều kiện nhất định.
Theo quy định của Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Tại khoản 4 Điều 21 BLDS thì giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Như vậy, cháu nội ông muốn được nhận tài sản tặng cho là bất động sản (nhà và đất) thì phải được sự đồng ý của cha mẹ cháu – người đại diện theo pháp luật đương nhiên của cháu (quy định tại Điều 136 Bộ Luật Dân sự).
Sau khi cha, mẹ cháu đồng ý thì ông sẽ ký Hợp đồng tặng cho tài sản cho cháu tại Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Văn phòng Công chứng. Đối với bên nhận tài sản tặng cho là cháu ông thì phải có cả người đại diện theo pháp luật là bố mẹ cháu cùng ký tên. Khi Hợp đồng tặng cho đã được ký có sự chứng kiến của Công chứng viên, ông tiếp tục làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó cho cháu.
Hiện nay, Luật Đất đai không có quy định nào hạn chế người chưa thành niên không được đứng tên trên giấy tờ về quyền sử dụng đất. Trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, ngoài tên cháu nội ông, là người chủ sở hữu, chủ sử dụng mới, thì có cả tên của người đại diện theo pháp luật của cháu để đảm bảo các giao dịch của người chưa thành niên được thực hiện đúng quy định.

024 3755 8809