LỄ BÀN GIAO GIỮA BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ VIII VÀ BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ IX

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Ngày 03/01/2014, tại văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao giữa Ban chủ nhiệm khóa VIII và Ban chủ nhiệm khóa IX. Đến tham dự cuộc họp có sự góp mặt của Ban chủ nhiệm khóa VIII, Ban chủ nhiệm khóa IX, các luật sư trong ban Tài chính vật chất và một số thành viên giám sát Đại hội

Tại buổi bàn giao, Luật sư, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chiến đã phát biểu, đưa ra ba nội dung chính trong cuộc họp. Thứ nhất là phải tiến hành ban giao về cơ cấu tổ chức, tài chính vật chất giữa chủ tài khoản, chủ nhiệm Ban Chủ nhiệm khóa VIII với chủ nhiệm Ban chủ nhiệm khóa IX. Thứ 2 là thảo luận tình hình nhiệm vụ mới, thành lập Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ đoàn luật sư, đáp ứng với Luật luật sư sửa đổi và tình hình chính trị thủ đô. Thứ ba là phân công nhân sự phụ trách, thực hiện, hoàn thiện cơ cấu, bộ máy tổ chức. Chuẩn bị kế hoạch năm 2014 với nhiều sự kiện trọng đại để triển khai thực hiện. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chiến cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban chủ nhiệm khóa IX và tiếp tục tiến hành lễ bàn giao.

Luật sư , Phó chủ nhiệm Hoàng Huy Được ghi nhận sư đóng góp chân thành của luật sư Nguyễn Trọng Tỵ và luật sư Vũ Thị Kim Sinh trong Ban chủ nhiệm khóa VIII; ghi nhận sự cống hiến của Ban chủ nhiệm khóa VIII đối với Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, Chủ nhiệm Ban chủ nhiệm khóa VIII bàn giao sổ sách, công văn chứng từ, quỹ tài chính vật chất cho luật sư Nguyễn Văn Chiến, chủ nhiệm Ban chủ nhiệm khóa IX

 

Luật sư Vũ Thị Kim Sinh, thay mặt Ban chủ nhiệm khóa VIII chúc các thành viên của Ban chủ nhiệm khóa IX luôn phát huy tinh thần, làm việc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp nước nhà. Bà chia sẻ: Tôi sẽ cố gắng tiếp tục tham gia các hoạt động, phong trào một cách tích cực nhất có thể.

Thay mặt Ban chủ nhiệm khóa IX Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chiến khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa đẩy mạnh sự phát triển của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, xứng đáng với nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Ban chủ nhiệm cùng các luật sư thành viên sẽ tiếp tục thực hiện hóa những mong mỏi của tất cả các luật sư thành viên

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.