Tranh tụng Hành chính

Tranh tụng Hành chính

– Tham gia tố tụng từ giai đoạn khởi tố vụ án hoặc bất cứ giai đoạn nào của vụ án hành chính

– Chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp.

– Cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp.

– Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

– Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự là người kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

– Tham gia tranh tụng tại phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.