Tội phá thai trái phép theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Tội phá thai trái phép được quy định tại Điều 316 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Tương ứng với Điều 243. Tội phá thai trái phép BLHS 1999).

 

Điều 316. Tội phá thai trái phép

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây tn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61 % trở lên;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121 %;

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận tội phá thai trái phép theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

1. Phá thai trái phép là gì?

Phá thai trái phép được hiểu là hành vi hủy bỏ thai nhi của người khác (dưới bất cứ hình thức nào ở người phụ nữ) nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các yếu tố cấu thành tội phá thai trái phép

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Mặt hành vi. Có hành vi thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác. Được thể hiện nhu thực hiện phá thai ở những nơi không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở không có giấy phép thực hiện việc phá thai…

b) Dấu hiệu khác. Có một trong các dấu hiệu sau đây:

  • Làm chết người;
  • Gây tổn hại đến sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
  • Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
  • Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dung một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Nguồn: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn)

1 Comment

  1. I’ve just graduated alendronate 70mg tablets price It’s probably because politics is so much about ego, about the sense of gratification and appreciation that most politicians, political activists and even some policy people need to keep going, to keep their game face on, to gird their loins and show up ready to fight each and every day.

Leave a Reply

Your email address will not be published.