Thủ tục hành chính

Tư vấn luật đất đai về các thủ tục hành chính:

– Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lần đầu;

– Thủ tục đăng ký sang tên giấy chứng nhận ( do nhận chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa, tặng cho, khai nhận, góp vốn, đấu giá v…v…v),

– Thủ tục xin cấp sổ đỏ do bị mất, cháy;

– Thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận ( thay đổi số chúng minh, sai tên, địa chỉ, diện tích v…v…v);

– Thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp;

– Thủ tục xin thuê đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất,

– Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng,

– Tư vấn về thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền, thuế chuyển đổi mục đích.

Tin Liên Quan