Thành lập

Tư vấn về thành lập, đăng ký doanh nghiệp, cấp phép kinh doanh

– Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp

– Tư vấn lựa chọn loại hình, xác định quy mô doanh nghiệp

– Tư vấn cấu trúc vốn điều lệ và cơ cấu thành viên/cổ đông, hình thức vốn góp

– Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng con dấu

– Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở, đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đặt địa điểm kinh doanh của doanh

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thành lập và đăng ký doanh nghiệp

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin phép nhập khẩu (như: thiết bị y tế, dược phẩm, hóa chất ….)

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháyTư vấn, hỗ trợ thủ tục công bố mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), giấy chứng nhận kiểm dịch hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép sản xuất các mặt hàng kinh doanh có điều kiện

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giấy phép bán buôn, bán lẻ rượu, thuốc lá ….

Tin Liên Quan