Tag

Bộ Luật tố tụng dân sự 2015

Bàn về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Trong tố tụng dân sự, hòa giải là một chế định rất quan trọng đóng vai trò đặc biệt trong việc giải quyết các tranh chấp. Với cách thức mềm dẻo, linh hoạt,...

Bất cập về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Yêu cầu hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên là một yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của vụ ánđược...

Người bị tuyên bố mất tích không phải là đương sự trong việc dân sự

Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích được Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015 quy định khá cụ thể, rõ...

Sổ đỏ, sổ hồng có phải là tài sản? Có kiện đòi được không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong ngôn ngữ dân gian thường được gọi là “Sổ...

Giải quyết vụ án trong trường hợp không thực hiện được việc ủy thác

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin luận bàn về việc giải quyết vụ án trong trường hợp không thực hiện được việc...
024 3755 8809