Sau khi ly hôn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con có được không?

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Hiện nay chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi về cho văn phòng với nội dung:

  • Sau khi ly hôn muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con có được không?
  • Muốn giành lại quyền nuôi con sau khi ly hôn có được không?
  • Muốn thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn phải làm thế nào?

Câu hỏi của các bạn, đội ngũ biên tập của văn phòng xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 84, luật Hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2014, quy định về vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì:

 

Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

 

Như vậy sau khi ly hôn, cha mẹ có thể thỏa thuận với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không đảm bảo điều kiện cho sự phát triển của trẻ như: chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ thì Toàn án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con ( lưu ý: trong trường hợp trẻ từ 7 tuổi trở lên thì việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải hỏi nguyện vọng của trẻ).

Cụ thể:

  • Trong trường hợp bố mẹ thỏa thuận được với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì có thể gửi đơn tới Toàn án cấp quận (huyện) nơi cư trú của bố hoặc mẹ để yêu cầu công nhận thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con;
  • Trường hợp không thể thỏa thuận được với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thì có thể gửi đơn tới Toàn án cấp quận (huyện) nơi người người đang trực tiếp nuôi con cư trú để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên người yêu cầu phải chứng minh được: người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Ví dụ: điều kiện kinh tế, điều kiện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, điều kiện giáo dục, …

Quy định của pháp luật về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Việc ai có quyền nuôi con sau khi ly hôn căn cứ vào việc xem xét, quyết định của Tòa án dựa trên cơ sở đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ./.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.