Người gây thiệt hại về sức khỏe phải bồi thường viện phí đã được BHYT chi trả

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm và việc cơ quan bảo hiểm thanh toán nghĩa vụ bảo hiểm là hai quan hệ pháp luật độc lập. Việc các cơ quan tố tụng không đưa cơ quan bảo hiểm y tế vào tham gia tố tụng là đúng.

 

Người gây thiệt hại về sức khỏe phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với các khoản chi phí đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và cơ quan bảo hiểm không tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

 

Qua nghiên cứu bài viết: “Có phải bồi thường tiền viện phí đã được bảo hiểm chi trả cho người bị hại” của tác giả: Ngô Xuân Minh, đăng tải trên trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát nhân dân ngày 26/6/2018, tôi có các quan điểm trao đổi như sau:

Tình huống thực tế tác giả dẫn chứng là một trong những trường hợp điển hình trong việc giải quyết các vụ việc có tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, để có cơ sở xác định việc người gây thiệt hại có phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với các khoản chi phí hợp lý cho việc chữa trị cho bị hại đã được cơ quan bảo hiểm y tế chi trả hay không và có cần đưa cơ quan bảo hiểm y tế vào tham gia tố tụng hay không thì trước hết, chúng ta cần xác định quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ pháp luật đang phát sinh.

Thứ nhất, chi phí cho việc cứu chữa, điều trị tại bệnh viện (viện phí) là một trong những thiệt hại về sức khỏe mà người bị hại phải gánh chịu do hành vi trái pháp luật của người gây thiệt hại gây nên. Quan hệ pháp luật ở đây chính là quan hệ về việc bồi thường thiệt hại, được pháp luật dân sự điều chỉnh bởi các quy phạm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Và theo quy định của pháp luật dân sự thì bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trách nhiệm pháp lý buộc người gây thiệt hại phải gánh chịu.

Thứ hai, việc cơ quan bảo hiểm thanh toán khoản viện phí cho bị hại xuất phát từ quan hệ hợp đồng dịch vụ bảo hiểm giữa người bị hại và cơ quan bảo hiểm xác lập, được điều chỉnh bởi luật bảo hiểm y tế. Hay nói cách khác, việc cơ quan bảo hiểm y tế chi trả viện phí cho người bị hại là trách nhiệm độc lập trong quan hệ bảo hiểm y tế giữa người bị hại (người tham gia bảo hiểm y tế) và cơ quan bảo hiểm y tế khi có phát sinh sự kiện bảo hiểm không liên quan đến quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Như vậy, từ những phân tích như trên, chúng ta thấy rằng giữa quan hệ bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm và việc cơ quan bảo hiểm thanh toán nghĩa vụ bảo hiểm là hai quan hệ pháp luật độc lập, được điều chỉnh bởi các ngành luật độc lập. Do đó, trong trường hợp tác giả viện dẫn thì người gây thiệt hại (bị can) phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với các khoản viện phí mà cơ quan bảo hiểm y tế đã thanh toán đồng thời việc các cơ quan tố tụng không đưa cơ quan bảo hiểm y tế vào tham gia tố tụng là đúng quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Tạp chí tòa án (tapchitoaan.vn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.