Luật sư điều hành

Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Hưng – Luật sư Hoàng Văn Hướng

TRƯỞNG VĂN PHÒNG Luật sư Hoàng Văn Hướng Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi:    0982 305 668 Email: lshoanghuong@gmail.com … Đọc Thêm

Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng – Luật Sư Nguyễn Văn Túy

PHÓ TRƯỞNG VĂN PHÒNG Luật sư Nguyễn Văn Túy Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi:    0916 616 869 Email: nguyentuy@gmail.com     … Đọc Thêm