Luật sư chính

Luật sư Hoàng Văn Doãn

Luật sư Hoàng Văn Doãn Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi:  0975.122.757 Email: hoangdoanls@gmail.com Lĩnh vực hành nghề Tư vấn pháp luật, tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực: - Hình sự - Dân sự - Hành chính Luật sư Hoàng Văn Doãn đã có 35 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, nhiều năm hành … Đọc Thêm

Luật sư Phương Hữu Tuyến

Luật sư Phương Hữu Tuyến Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi:  0918.528.348 Email: phuonghuutuyenbn@gmail.com   Luật sư Phương Hữu Tuyến hành nghề tại Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: -  Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người … Đọc Thêm

Luật sư Trần Thị Tuyết Mai

  Luật sư Trần Thị Tuyết Mai Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi: 0961.298.886 Email: tuyetmaihanh73@gmail.com Luật sư Tuyết Mai có hơn 15 năm trong lĩnh vực pháp luật, tranh tụng, Tư vấn, hướng dẫn tài chính kế toán cho các doanh nghiệp (Đặc biệt là kế toán xây dựng). Tư vấn thủ tục cần và đủ cho một doanh nghiệp khi bắt đầu đi vào hoạt động. Trong quá … Đọc Thêm

Luật sư Hoàng Thị Dinh

  Luật sư Hoàng Thị Dinh Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi: 0917.199.566 Email: hoangdinhls@gmail.com Luật sư Dinh có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán và nhiều năm hoạt động nghề luật sư tại Văn phòng luật sư Hoàng Hưng - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trong suốt quá trình làm việc tại Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, luật … Đọc Thêm

Luật sư Lê Thu Huyền

  Luật sư Lê Thu Huyền Tel:     84 24 3755 8809 Fax:    84 24 3755 8809 Mobi:    0913 306 876 Email: huyenlethu65@gmail.com   Luật sư Huyền đã có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, pháp chế tại các doanh nghiệp lớn, nhiều năm hoạt động nghề luật sư tại các Văn phòng luật sư ở Hà Nội như: Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng … Đọc Thêm

Luật sư Lại Huy Phát

    Luật sư Lại Huy Phát Tel:  +84 04 33755 8809 Fax: +84 04 33755 8809 Mobi:  0913 378 352 Email: lshuyphat@gmail.com Luật sư Phát có nhiều năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tranh tụng và tư vấn pháp lý, trong đó có tới hơn 36 năm làm việc  trong ngành Công an.  Lĩnh vực chuyên môn của Luật sư Phát bao gồm các khía cạnh liên quan tới tranh tụng, tư vấn luật … Đọc Thêm