Tranh tụng Hình sự

- Tham gia tố tụng từ giai đoạn khởi tố vụ án hoặc bất cứ giai đoạn nào của vụ án hình sự.

- Chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên.

- Cách thức, biện pháp giải quyết vụ án.

- Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án.

- Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo, người bị hại

- Tham gia tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại.

Hình sự