Tranh tụng dân sự

- Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án (các đương sự)

- Đưa ra chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp.

- Đưa ra cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp.

- Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

- Tham gia tranh tụng tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

- Tham gia tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (nếu Toà án triệu tập) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Dân sự