Đèn pin tự vệ là vũ khí hay công cụ hỗ trợ?

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Liệu đèn pin tự vệ được coi là vũ khí hay công cụ hỗ trợ? Khi mang đi đường (cho vào cốp xe) liệu có được phép?

 

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015
– Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được sửa đổi, bổ sung năm 2013

 

Đèn pin tự vệ có phải là vũ khí?

Theo Điều 3 của Pháp lệnh vũ khí có quy định:

 

1. Vũ khí gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự.
2. Vũ khí quân dụng gồm:
a) Súng cầm tay hạng nhỏ là vũ khí được thiết kế cho cá nhân sử dụng gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên và các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự;
b) Vũ khí hạng nhẹ gồm súng đại liên, súng cối dưới 100 mi-li-mét, (mm), súng ĐKZ, súng máy phòng không dưới 23 mi-li-mét (mm), súng phóng lựu, tên lửa chống tăng cá nhân, tên lửa phòng không vác vai, các loại vũ khí hạng nhẹ khác có tính năng, tác dụng tương tự;
c) Các loại bom, mìn, lựu đạn, đạn, ngư lôi, thủy lôi, hỏa cụ;
d) Vũ khí không thuộc danh mục vũ khí do Chính phủ ban hành nhưng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng.

 

Như vậy, “Đèn pin tự vệ” không có trong danh sách vũ khí nói trên

Đèn pin tự vệ có phải công cụ hỗ trợ

Cũng theo Điều 3 Pháp lệnh vũ khí có quy định:

 

Công cụ hỗ trợ gồm:
a) Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này;
b) Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa;
c) Các loại lựu đạn khói, lựu đại cay, quả nổ;
d) Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khoá số tám, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn;

 

“Đèn pin tự vệ” không hẳn là dùi cui vì chức năng chính là soi đèn, phát sáng, do đó cũng không thể coi đó là công cụ hỗ trợ được.

Như vậy, có thể khẳng định pháp luật chưa có quy định cụ thể về vật dụng này mặc dù độ phổ biến rất lớn và đang được sử dụng với mục đích rất khác so với mục đích vốn có – phát sáng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.