Đất đai - nhà ở

Thủ tục triển khai dự án

Tư vấn pháp lý Thủ tục triển khai dự án - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ thi công dự án - Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quản trị, điều hành dự án đầu tư - Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm đối tác hợp tác thực hiện dự án - Tư vấn các hình thức liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và phương thức, thủ tục lựa chọn nhà … Đọc Thêm

Thừa kế

Tư vấn pháp luật về thừa kế - Tư vấn Luật thừa kế - Thủ tục lập di chúc - Khai nhận di sản thừa kế - Giải quyết tranh chấp thừa kế - Thừa kế có yếu tố nước ngoài … Đọc Thêm

Thủ tục hành chính

Tư vấn luật đất đai về các thủ tục hành chính: - Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lần đầu; - Thủ tục đăng ký sang tên giấy chứng nhận ( do nhận chuyển nhượng, tách thửa, hợp thửa, tặng cho, khai nhận, góp vốn, đấu giá v…v…v), - Thủ tục xin cấp sổ đỏ do bị mất, cháy; - Thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận ( thay đổi số chúng minh, sai tên, địa chỉ, diện tích v…v…v); - Thủ … Đọc Thêm

Quản lý bất động sản

Tư vấn pháp luật về quản lý bất động sản - Các chính sách, quy định trong lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và kinh doanh bất động sản - Các giao dịch hợp tác đầu tư, góp vốn kinh doanh dự án bất động sản - Hỗ trợ đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản - Soạn thảo các hợp đồng, tài liệu kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản … Đọc Thêm