Cấp phép đầu tư

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Tư vấn pháp lý thủ tục cấp phép đầu tư

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin phê duyệt dự án

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư dự án

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp dự án

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng (đối với dự án phải giải phóng mặt bằng

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư xin giấy phép xây dựng

– Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xin ưu đãi đầu tư (xin miễn, giảm tiền thuê đất, xin miễn, giảm các loại thuế, v.v…)

Be the first to comment

Leave a Reply