Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ nếu thấy bài hay

Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành kèm theo Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

 

Các nội dung liên quan:

 • 05 điều cần biết về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
 • Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước
 • Nghị quyết và quyết định khác nhau như thế nào?
 • Phương pháp và kỹ năng soạn thảo các loại văn bản thường được sử dụng
 • Bài giảng: Kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản thông dụng

 

Tải về máy: Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật

 

 • Mẫu 1 – Bộ luật
 • Mẫu 2 – Luật
 • Mẫu 3 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
 • Mẫu 4 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
 • Mẫu 5 – Nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 6a – Nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 6b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 7 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
 • Mẫu 8 – Pháp lệnh
 • Mẫu 9 – Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
 • Mẫu 10 – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Mẫu 11a – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Mẫu 11b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
 • Mẫu 12 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
 • Mẫu 13 – Nghị quyết liên tịch
 • Mẫu 14 – Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
 • Mẫu 15a – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều)
 • Mẫu 15b – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
 • Mẫu 16 – Quyết định của Chủ tịch nước

 

Mẫu 1 - Bộ luật
Mẫu 1 – Bộ luật
Mẫu 2 - Luật
Mẫu 2 – Luật
Mẫu 3 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
Mẫu 3 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
Mẫu 4 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
Mẫu 4 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
Mẫu 5 - Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 5 – Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6a - Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6a – Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6b - Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 7 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
Mẫu 7 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
 Mẫu 8 - Pháp lệnh
Mẫu 8 – Pháp lệnh
Mẫu 9 - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
Mẫu 9 – Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
Mẫu 10 - Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 10 – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11a - Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11a – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11b - Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
Mẫu 11b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
Mẫu 12 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
Mẫu 12 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
Mẫu 13 - Nghị quyết liên tịch
Mẫu 13 – Nghị quyết liên tịch
Mẫu 14 - Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
Mẫu 14 – Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
 Mẫu 15a - Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều
Mẫu 15a – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều
Mẫu 15b - Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
Mẫu 15b – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
Mẫu 16 - Quyết định của Chủ tịch nước
Mẫu 16 – Quyết định của Chủ tịch nước

 

Nguồn: Chuyên trang học luật trực tuyến (hocluat.vn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.